Tisztelt Látogató!

Örömmel üdvözöljük megújult honlapunkon.

Magyarország Buenos Aires-i Nagykövetsége diplomáciai és konzuli munkáját Argentínában, Paraguayban és Uruguayban látja el. Magyarország tagja az Európai Uniónak és a Schengeni Övezetnek.

Magyarország kormányának külpolitikai stratégiája szerint az együttműködést a dél-amerikai térség országaival egyrészt az Európai Unión keresztül végzi, ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokban is széleskörű és sokrétű együttműködés folytatására törekszik a glóbusz e régiójában is. A Déli Nyitás sikeresnek bizonyult, ezért 2018-tól az elért eredmények megerősítése, gazdagítása van napirenden.

Külgazdasági és külpolitikánk fókusza a gazdasági együttműködés. Ezen a területen komoly potenciállal  rendelkezünk, amelynek kihasználása munkánk legfontosabb vezérfonala. Folyamatos törekvésünk, hogy a kétoldalú kereskedelem és az innovációra alapuló tudományos-technikai kapcsolatok és az üzleti együttműködés új lendületet kapjanak.

A Stipendium Hungaricum program keretében Magyarország felsőoktatási ösztöndíjakat ajánl a dél-amerikai diákoknak, posztgraduális képzési és kutatási lehetőségekkel várja a tudományos pálályán dolgozókat, valamint oktatási és tudományos kutatási együttműködési megállapodások megkötésére törekszik a régió országainak kormányaival.

A magyar kulturális értékek megismertetése érdekében a Nagykövetség  önállóan és a magyar diaszpóra szervezeteivel együttműködésben is igyekszik nívós programokat kínálni a fogadó államok érdeklődő állampolgárainak. Így tudjuk közel hozni egymáshoz a helyi barátainkat és a mindenhol jelenlévő magyar származású honfitársainkat.

Konzuli munkánkkal is a népeink közötti megértést és közeledést kívánjuk elősegíteni és szolgálni.