ÁLLAMPOLGÁRSÁG IGAZOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM (ÁLLAMPOLGÁRSÁGI VIZSGÁLAT)

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG IGAZOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM (ÁLLAMPOLGÁRSÁGI VIZSGÁLAT)

Magyar állampolgárságú anya vagy apa bármelyik külföldi országban született gyermeke törvény erejénél fogva magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy születésekor a nem magyar szülő és/vagy a születés hely szerinti ország állampolgárságát is megszerezte.

Külföldi állam állampolgárságának megszerzése (honosítás vagy egyéb úton) nem érinti az érintett magyar állampolgárságát, a magyar jog elismeri a kettős vagy akár a többes állampolgárságot.

A magyar állampolgárságról lemondani joghatályosan kizárólag a magyar hatóságok előtt tett nyilatkozattal lehet, és a kérelmező magyar állampolgársága azon napon szűnik meg, amelyen Magyarország köztársasági elnöki kiállítja a lemondó nyilatkozat elfogadásáról szóló határozatot. Minden, a magyar állampolgárságról való lemondásról külföldi állam hatóságai előtt tett nyilatkozat semmis!

A hatályos állampolgársági törvény szerint az alábbi iratok alkalmasak a magyar állampolgárság igazolására:

 • érvényes magyar útlevél
 • kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél
 • érvényes magyar személyi igazolvány
 • honosítási okirat (határidő nélküli)
 • kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az állampolgárság megállapítása céljából.

Az eljárás 6-12 hónapot vesz igénybe.

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése! Annak lefolytatása minden olyan esetben kötelező, amikor a magyar állampolgárság nem bizonyított!

Szükséges dokumentumok az állampolgársági vizsgálathoz:

 • állampolgárság vizsgálatához szükséges formanyomtatvány (állampolgárság igazolása iránti kérelem)
 • születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a születés nincs anyakönyvezve Magyarországon)
 • házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a kérelmező házas, elvált vagy özvegy családi állapotú, és a házasság nincs anyakönyvezve Magyarországon)
 • születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat eredetiben és szükség esetén hiteles magyar fordítással, elvált személy esetében jogerős házassági bontóítélet vagy záradékolt, a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, özvegyek esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • lejárt útlevél;
 • szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ha a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás Magyarországon történt, akkor ez nem kell, hogy eredeti legyen, lehet másolat is. Ha azonban a kérdéses anyakönyvi esemény külföldön történt, szükséges az eredeti anyakönyvi kivonat
 • amennyiben ezzel rendelkezik (az eljárást gyorsíthatja): nagyszülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ez nem kell, hogy eredeti legyen)
 • a kérelmező külföldi személyazonosításra alkalmas okirata (útlevél, személyi igazolvány, stb.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem kitöltéséhez nagyon sok információra van szükség, ezért javasoljuk, hogy gyűjtsék össze az összes rendelkezésre álló iratot.

 

Konkrét ügyben kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.bue@mfa.gov.hu e-mail címen.