Magyarország huszonöt évvel ezelőtt, 1999. március 12-én vált az Észak-atlanti Szerződés Szer-vezetének (NATO) teljes jogú tagjává. Négy nappal később, 1999. március 16-án felvonták ha-zánk nemzeti lobogóját a NATO brüsszeli központjában. Magyarország azóta is a Szövetség ak-tív és elkötelezett tagja, és 31 szövetségesével együtt fáradozik a nemzetközi béke és biztonság szavatolása és erősítése érdekében.