A 2000-es évek eleji argentin válság okozta visszaesés után az uruguayi gazdaság folyamatos növekedésnek indult, és a 2003-2015  közötti periódusban éves átlagban 6%-kal bővült. A növekedést a 2008-as gazdasági válság sem tudta megtörni, a GDP 2009-ben is 2,9 %-kal bővült. A GDP a 2010 évi 8,5 és 2011 évi 5,7 %-os növekedés után 2015-ben 3,5%-kal emelkedett. Az évtized kezdetének kimagasló eredményeihez főként a belföldi kereslet folyamatos bővülése, a mezőgazdasági alapanyagok magas világpiaci ára, az alacsony nemzetközi kamatok járultak hozzá. Az ország fő exportcikkének számító mezőgazdasági termékek (marhahús, szója, rizs, gabona gyapjú, az összes uruguayi kivitel mintegy kétharmada) kisebb ingadozások mellett ma is magasnak ítélhető nemzetközi árai kedvező külpiaci környezetet biztosítanak az ország gazdaságának.

 

A szegénységi ráta a 2007. évi 22%-ról 2015-ben 9,7 %-ra esett vissza. A közvetlen külföldi tőkebefektetések (2,8 milliárd USD) a GDP 5%-át teszik ki. Jelentősen javult az ország hitelkockázati megítélése. A Standard and Poor’s 2012. áprilisban, a Moody’s 2012. augusztusban biztonságos befektetésre alkalmas országnak nyilvánította Uruguay-t. Az uruguayi export 2015-ben 7,16 milliárd USD, míg az import 8,71 milliárd USD volt.

 

Kedvezők az ország egyéb mutatói is: a Transparency International szerint Uruguay Chile után Latin-Amerika legkevésbé korrupt országa, és a dél-amerikai szubkontinens egyik legkevésbé egyenetlen jövedelem eloszlású országa (Gini-indexe 2010-ben: 0.421). Humán fejlettségi mutatója alapján az 52. helyet foglalja el a világ országai között, Dél-Amerikában Chile és Argentína után a harmadik.

 

Gazdasági kapcsolataink

 

A magyar-uruguayi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok nem nagy volumenűek, de mindkét fél lehetőségeit figyelembe véve fejleszthetők.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom alakulása. Adatok U$D-ben a KSH adataiból saját számítások alapján.

2023-ban csaknem 15%-ot esett vissza a kétoldalú kereskedelem előző évihez képest (értéke 11,17 millió amerikai dollár volt.) 2023-ban az Uruguayba irányuló exportunk a 8%-kal csökkent 8,8 millió amerikai dollárt tett ki, amely nagyrészt a közúti járművekből és növényvédőszerekből állt. Importunk 2023. évi 35%-os csökkenése mögött pedig jenelntős részben a készbőr és bőrgyártmányok behozatalának 25%-os csökkenése áll.

Az Eximbank nyitott az Uruguayba irányuló exportügyletek finanszírozására. Az ország kockázati besorolása: 3 (C). A MEHIB-nél a két éven belüli és túli futamidejű ügyletek kapcsán Uruguay a biztosítható országok közé tartozik.

 

A Magyar-Uruguayi Gazdasági és Műszaki Együttműködési Megállapodás (GEM) 2016. szeptember 4-én lépett hatályba. A magyar-uruguayi GVB alakuló ülésének megtartására Budapesten kerül majd sor.