Hitelesítések

 • Argentína, Paraguay, Uruguay és Magyarország részesei a Hágai Apostille Egyezménynek. 
 • A Hágai Apostille Egyezmény a más országban felhasználandó okiratok hitelesítésének egy egyszerűsített rendszere, amely garantálja az érvényességét egy olyan okiratnak, amelyet egy részes országban bocsátottak ki és egy másik részes országban kívánnak felhasználni.

Az Apostille kiadására felhatalmazott szervek:

 

 

1. Aláírás hitelesítése

 • Személyes megjelenéssel, Hitelesítés (aláírás) ügytípusra foglalással
 • Az időpont foglalásánál kérjük megadni az aláírandó dokumentumok számát

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön helyben a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős.A személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni.

Szükséges dokumentumok:

 • kinyomtatott irat a szükséges példányszámban (minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészíteni és kinyomtatva magával hozni, a konzulátus munkatársainak nem áll módjában a szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni);
 • érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, személyi igazolvány).

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi (közhiteles) cégkivonatot is.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját az 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

 

 

2. Fordítás hitelesítése

 • Személyes megjelenéssel, Hitelesítés (fordítás) ügytípus foglalással

A konzulátus alapvetően nem készít hiteles fordítást, a konzulátuson a regisztrált fordítók által készített fordítások (magyar-argentin; argentin-magyar) tanúsítását végzi. Utóbbi esetben a fordítás hitelesítése céljából az eredeti szöveget a fordítással együtt, azzal összefűzve kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 14/K. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, vagy speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a hivatásos konzuli tisztviselő megtagadhatja.

A magyar hatóságok által kiadott születési anyakönyvi kivonatokhoz, a konzulátus által kiállított családi állapot igazoláshoz nem szükséges fordítást csatolni. (kivétel, ha a megjegyzés rovatban szerepel bejegyzés). Amennyiben más magyar nyelvű dokumentumot Argentinában kíván felhasználni, úgy a hivatalosan regisztrált fordítóktól kell hiteles fordítás elkészítését kérnie. További információk ITT

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni és az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát célszerű felkeresni (http://www.offi.hu/).

 

 

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

 • Személyes megjelenéssel, Hitelesítés (másolat) ügytípusra foglalással

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.

Szükséges dokumentumok: 

 • eredeti dokumentum;
 • érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, személyi igazolvány);
 • előkészített másolat, ha rendelkezésre áll.

A személyek számánál egy főt kérünk megjelölni!

A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal mindenben megegyezik. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik.

 

További információkat a Konzuli Szolgálat honlapján találhat: https://konzinfo.mfa.gov.hu/hitelesites.