Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi)​

 

 • Személyes megjelenéssel, 'Személyi igazolvány ( e-SZIG)' ügytípus foglalásával, az eljárás teljes egészében illeték- és díjmentes.
 • A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását is elektronikusan rögzítjük, beleegyezésével tároljuk.
 • A konzulátuson csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be.

 

FOGLALJON IDŐPONTOT!

 

FIGYELEM: Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az eSzemélyi érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolvány pótlása a polgár elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül is kezdeményezhető (amennyiben az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolvány kérelmezésekor az ujjnyomat tárolásához hozzájárult).

 

Minden eSzemélyi igazolványhoz tartozik egy ún. személyazonosító kód (PIN-)kártya, amit átadás után gondosan őrizzen meg. Ez a (PIN-)kártya aktiválás után, folyamatosan bővülő rendszerben segíti az elektronikus ügyintézést Magyarországon. További információk: https://eszemelyi.hu/

 

 • 14 éves kor felett az ügyfél önállóan nyújthatja be a kérelmét!
 • 6 éven aluli kérelmező esetében kérjük, hozzanak igazolványképet!

 

12 év alatt kérelmezőre vonatkozó felhívás:

Kérjük, hogy amennyiben a 12. életévét még be nem töltött gyermek részére szeretnének e-személyi igazolvány iránti kérelmet előterjeszteni, javasoljuk, hogy a kérelmet csak a 12. születésnapon, vagy ezt követő időpontban terjesszék elő, mert az igazolvány érvényessége a 12. életévet érintő születésnapot nem lépheti át. Amennyiben tehát ezt megelőzően igényelik, az igazolvány érvényessége a 12. születésnapon mindenképpen lejár. A betöltött 12. életévtől ujjlenyomat felvételére is szükség van.

Szükséges dokumentumok:

 • Előzetesen kitöltött, de nem aláírt adatlap (a nyomtatvány az oldal alján letölthető);
 • Magyar útlevél vagy személyi igazolvány, vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy  honosítási okirat;
 • Lakcímkártya, amennyiben rendelkezésre áll;
 • 14 éves kor alatti kérelmező esetében a szülők (törvényes képviselők) érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya;
 • Ha az eSzemélyit más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (névváltoztatási okirat, új születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat, doktori fokozat elismerése). 

 

Főszabályként a 14 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő és 6 éves kor felett a gyermek jelenléte is szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben ez bármilyen okból nem megoldható, jelezzék előre emailben vagy telefonon a részletek tisztázása érdekében. 6 éves kor alatt igazolványkép benyújtása szükséges és elégséges, a gyermeknek nem kell feltétlenül személyesen megjelennie.

Az eSzemélyi kiállításának alapja a magyar születési anyakönyvi kivonat és a lakcímkártya ill. a személyazonosító jel. Amennyiben a gyermek külföldön született és a születése még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor az anyakönyvezést és a nyilvántartásba vételt is előzetesen kérelmezni kell. (lásd születés Anyakönyvezés és Nyilvántartásba vétel).

 

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata,  stb.igazolni kell. A születési anyakönyvi kivonatban szereplő képzelt apáról gyámhatósági igazolást kell bemutatni. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó 15 napnál nem régebbi beleegyező közhiteles nyilatkozattal rendelkezik. (a szülői hozzájáruló nyilatkozaton szerepeljenek a gyermek és a szülők adatai, hogy a szülő a személyi igazolvány kérelmezéséhez járul hozzá, két tanú adatai, aláírása, a szülők aláírása, keltezés (hely, idő), és lehetőleg a nyilatkozó szülő elérhetősége és érvényes okmányának másolata).

Kérjük, hogy a meghatalmazás alaki kellékeire különös gondot fordítsanak, ezek között különösen:

 • csak eredeti meghatalmazás/hozzájárulói nyilatkozat fogadható el;
 • a meghatalmazást/hozzájárulói nyilatkozatot valamennyi félnek alá kell írnia;
 • a meghatalmazás/hozzájárulói nyilatkozatot 2 tanúnak is alá kell írnia;
 • a tanúk személye nem lehet azonos sem a meghatalamzóval, sem a meghatalmazozttal;
 • a tanúnak nagykorúnak kell lennie.

 

A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje

 • 12 év alatt a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam.
 • 12 – 18 év között a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja.
 • 18 év felett a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

 

Ügyintézési idő:

Az elkészült személyi igazolványokat Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az elkészült okmányok ennek megfelelően általában 4-6 héten belül érkeznek meg a konzulátusra. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az okmányokat és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú személyi igazolvány kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az új okmány kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

 

Átvételi lehetőségek elkészült okmányok esetében: 

 • Magyarország Buenos Aires-i Konzulátusán személyes átvétel (értesítést követően hétfőn és szerdán 10:00 és 12:00 őra között);
 • Magyarországi lakcímre postázás;
 • Magyarországon átvétel egy okmányirodában;
 • Magyarországon átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán;
 • Magyarország másik külképviseletén átvétel /postázás a helyi lehetőségek szerint.

 

Letölthető formanyomtatványok:

 

 

További hasznos információkat tartalmazó linkek: 

 

 

FIGYELEM: Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az eSzemélyi birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.